Preskoči na vsebino
nalagam novice...

 

»TVOJE ROKE SO ČISTE, A PRAZNE«

 

Če hočemo biti pravični učenci Jezusa Kristusa, učlovečene Božje Besede, se mora naša vera »učlovečiti«: naučiti se moramo prepoznavati obličje Boga v obrazih ljudi okoli sebe. To pa nam z živimi slikami, vrednimi znamenitih fresk v Sikstinski kapeli, dopoveduje današnji evangeljski odlomek o poteku vesoljne sodbe. Bogu pravilno služimo samo tedaj, če imamo odprto srce, oči in roke za ljudi, ki so v kakršnikoli potrebi ali stiski. »Resnično, povem vam: Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40) »Ali nas bo Jezus sodil samo po naši ljubezni do bližnjega, po telesnih delih usmiljenja?« se sprašuje p. Albin Šrkinjar v premišljevanju o sodnem dnevu. »Kje je ljubezen do Boga, kje naše dolžnost do njega? Brez dvoma bo vse to tudi predmet Božje sodbe, a Jezus se hoče v svojem opisu omejiti na poglavitno: na ljubezen. Tudi hoče poudariti, da brez ljubezni do bližnjega ni ljubezni do Boga. Povedati hoče, da je ljubezen prva … Kdor ne ljubi brata, ne ljubi Jezusa. Naš brat je Jezusov brat. Tudi v najmanjšem bratu moramo gledati Jezusa. Jezus, od katerega smo dobili neizmerne zaklade, je v osebi našega brata hvaležen za kos kruha, za čašo vode, za kratek obisk. To je dejstvo, to je gola resnica, ki se bo razglasila kot najvažnejša na edini »generalni skupščini« vsega človeštva. Ali sploh kaj vemo o Jezusu, če se še nismo naučili bratske ljubezni, kakšno od nas zahteva?« Katekizem Katoliške cerkve pravi: »Ravnanje z bližnjim bo razodelo sprejetje ali odklonitev milosti in Božje ljubezni … Z odklonitvijo milosti v tem življenju se vsakdo že sam sodi, prejme po svojih delih in se more celo za večno pogubiti, če zavrača duha ljubezni.« V skladu s tem lahko mirno rečemo, da je vsak človek, ki nam je poslan na pot življenja, dejansko od Boga ponujena milost, da mu izkažemo dejavno ljubezen.

Po: F. Cerar

 

OZNANILA

34. nedelja med letom - Kristus kralj vesoljstva – 26. november 2023

1.berilo Ezk 34,11-12.15-17, Psalm: Ps 23,1-6; 2. berilo: 1 Kor 15,20-26.28;

Evangelij: Mt 25,31-46

 

XXXIV. NEDELJA

MED LETOM

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

26. 11.

2023

  ob 8.00

 

  ob 8.00

 

 

 

 

 ob 10.00

Sromlje: za † Ivana, Staneta, starše Cizl, Franca, Marijo, Nežo Klemenčič, iz družin Frelih in Cirjak

Pišece – sv. nadangel Mihael:

za † Martina Filipčiča, sestro in brate ter družine Filipčič, Balon in Verstovšek

++  za † Karla in Franca Medveda (obl.),  in

za †v družinah Medved,Sinkovič ter sorodnike

Artiče:  za † Ladislava, Lada in Zofijo Špiler ter Jožefa Dragana

++ za † Terezijo Černelič 1. obl., (nam.cv.)

PONEDELJEK

Modest in Virgil, škofa

27. 11.

2023

 

 

 ob 17.00

Artiče:  + po namenu

TOREK

Katarina Labouré

28. 11.

2023

  ob 9.30

 ob 17.00

DOM starejših:  + po namenu

Pišece – sv. nadangel Mihael: + po namenu

SREDA

Saturnin, mučenec

29. 11. 2023

 

 

ČETRTEK

Andrej, apostol 

30. 11. 2023

 ob 14.30

 

 ob 16.30

ob 17.00

Pišece – sv. nadangel Mihael:

Pogreb s sv.mašo: †Marija Šušterič iz Pišec 87

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

Sromlje: za † Alojza, Angelo Petan, sorodnike

PETEK

Karel de Foucauld, redovnik

1. 12. 2023

ob 16.00

ob 17.00

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

Pišece – sv. nadangel Mihael:

+ po namenu

SOBOTA

Kromacij, škof

2. 12. 2023

 ob 16.00

 ob 17.00

MOLITEV PRED NAJSVETEJŠIM

Pišece – sv. nadangel Mihael:

+ po namenu župnije Gornji Grad

I. ADVENTNA

   NEDELJA

 

3. 12.

2023

  ob 8.00

 

 ob 10.00

 

 ob 10.00

 ob 11.00

Sromlje: za † Jožeta in Marijo Lapuh ter Martina Krošlja in Jožeta Pešca

Pišece – sv. Barbara: LEPA NEDELJA

za † Milana Cizla 2. obl., (nam.cv.)

Artiče:  za † Slavka Ivanška obl., (nam.cv.)

Artiče – sveti krst: Nika Vodeb

 

* Danes je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva in začetek tedna Karitas. Molimo in se zahvalimo za vse prostovoljce,še posebej se jim bomo v sredo 29.11. s klicem dobrote posebej zahvalili.

* Datum svete birme za župnijo Pišece je 8.6.2024 ob 10:00 uri, birmovalec pa škof Maksimilijan. 

* Obhajali bomo prvi petek v mesecu, tako bom obiskal v petek tudi vse bolnike po naših župnijah.

* V nedeljo, ob 10:00, vabljeni k sveti maši v podružnični cerkvi svete Barbare, kjer bo lepa nedelja.

* Cerkev v tem tednu čistijo in krasijo iz Spodnjega Podgorja. Hvala za čiščenje in krašenje iz Zg. Podgorja.