Preskoči na vsebino
nalagam novice...

 

»BOŽJE KRALJESTVO SE JE PRIBLIŽALO«

V današnjem bogoslužju nam evangelist Matej, ki nas bo spremljal vse letošnje liturgično leto, predstavi začetek Kristusovega javnega poslanstva, ki je v oznanjevanju Božjega kraljestva, ozdravljanju bolnikov, da s tem pokaže, da se je Kraljestvo približalo oziroma, da je že med nami. Jezus je začel z oznanjevanjem v Galileji, kjer je odraščal, v deželi, ki je na robu, medtem ko je dežela Judeja z mestom Jeruzalemom v središču judovskega ljudstva. Toda prerok Izaija je v naprej naznanil, da bo to področje, ki sta ga dobila Zabulon in Neftali, imelo slavno prihodnost: »Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč« (prim. Iz 8,23-9,1), Kristusovo luč, luč njegovega Evangelija (prim. Mt 4,12-16). Besedo 'evangelij' so rimski vladarji uporabljali za svoje razglase. Ne glede na vsebino, so jih imeli za 'dobre novice', to je naznanila rešitve, saj so cesarja imeli za gospoda sveta in vsak razglas za znanilca dobrega. S tem, da se ta beseda začne uporabljati za Jezusovo oznanjevanje, je pravzaprav kritika prejšnjega: ne vladar, ampak Bog je Gospod sveta, in resnični evangelij, je evangelij Jezusa Kristusa.

'Dobro novico', ki jo Jezus oznanja, lahko povzamemo s sledečimi besedami: »Božje kraljestvo se je približalo« (Mt 4,17; Mr 1,15). Kaj pomeni ta izraz? Gotovo ne naznanja zemeljskega kraljestva omejenega v času in prostoru, temveč oznanja, da Bog kraljuje, da je Bog Gospod in da je njegovo gospodovanje navzoče, se udejanja in uresničuje. Novost Kristusovega sporočila je, da je Bog v Njem postal bližnji, kraljuje med nami, kakor o tem pričujejo čudeži in ozdravljenja, ki jih izvršuje. Bog kraljuje v svetu po svojem Sinu, ki je postal človek in z močjo Svetega Duha ali kot pravi sv. Luka 'z Božjim prstom' (prim Lk 11,20). Povsod kamor pride Jezus, Duh stvarnik, vdihne življenje in ljudi ozdravlja telesnih in duhovnih bolezni. Kraljevanje Boga se torej razodeva v celostnem ozdravljenju človeka. S tem želi Jezus razodeti resnično obličje Boga, ki je blizu ter je poln usmiljenja do vsakega človeškega bitja, Boga, ki nam iz svojega življenja podarja življenje v obilju. Božje kraljestvo je torej življenje, ki prevlada nad smrtjo, luč resnice, ki prežene temo nevednosti in laži.

 

OZNANILA

3. nedelja med letom - 22. januar 2023

 

NEDELJA

22. januar 2023

3. nedelja med letom-nedelja verskega tiska

Ob 8. uri župnijska cerkev

-Za + Franca Ferlina (osm.)

ponedeljek

23. januar 2023

Henrik Suzo, dominikanec

 

Torek

24. januar 2023

Frančišek Saleški, škof in cer. učitelj

 

Sreda

25. januar 2023

Spreobrnitev apostola Pavla

 

Četrtek

26. januar 2023

Timotej in Tit, škofa

 

Petek

27. januar 2023

Angela Merici, devica in ust. Uršulink

Ob 17. uri župnijska cerkev

-Za + Marijo Krulc (osm.)

Sobota

28. januar 2023

Tomaž Akvinski, duhovnik in cer. učitelj

Ob 17. uri sv. Barbara

-Za + Jožeta Hode (obl.)

NEDELJA

29. januar 2023

4. nedelja med letom

Ob 8. uri župnijska cerkev

-Za + Branka in Jožefo Kene ter starše Kovačič in Ivana Dušiča

-Za + Marijo Slaijpuh (4. obl.), Ano Cizel (3. obl.) in Ivana Cizla ter stare starše Cizel in Brumec

 

* Cerkev v tem tednu čistijo in krasijo iz Globokega. Hvala za čiščenje in krašenje iz Dednje vasi.

* Ta teden je reden verouk po urniku.

* Prosimo, da čimprej poravnate naročnino za verski tisk.

* Če smo koga izpustili pri blagoslovu domov, pa bi želeli imeti blagoslov pokličite na 041 771 935 in se bomo dogovorili za termin.

Blagoslovi domov

Blagoslov pomeni prošnja za božjo naklonjenost. Tako bomo tudi letos prosili za božji blagoslov v letu, ki je pred nami. Da si res zaželimo božjega blagoslova in si  prizadevamo za dobroto, ljubezen in spoštovanje. Dar, ki ga darujete pa je namenjen za delovanje župnije. Prosim vas, da sporočite, kjer ste do sedaj imeli blagoslov, pa več ne želite imeti blagoslova, da to sporočite na tel. 041 771 935 ali pa na e-mail: vlado.leskovar@a1mail.si ali pa spremljevalcu tistega območja.

Razpored blagoslovov

16. januar 2023 – DEDNJA VAS (spremlja Tone Sumrak 051 312 570)

17. januar 2023 –PIŠECE (ob cesti) OREHOVEC (spremlja Tone Sumrak)

18. januar 2023 – PIŠECE (center) (spremlja Jože Vranetič 031 858 594)

19. januar 2023 – ZG. PAVLOVA VAS (spremlja Slavko Umerzo 041 294 207)

20. januar 2023 – SP. PAVLOVA VAS (spremlja Miran Omerzel 031 319 050)

21. januar 2023 – ZG. PODGORJE (spremlja Jože Denžič 07 49 51 594)

22. januar 2023 – SP. PODGORJE (spremlja Jože Vranetič 031 858 594)

23. januar 2023 – BLATNO (spremlja Ivan Grmovšek 041 397 868)

24. januar 2023 – PIRŠENBREG (spremlja Ivan Ogorevc 041 217 929)

25. januar 2023 – GLOBOKO (spremlja Pavel Ivančič 041 288 132)

26. januar 2023 – BOJSNO (spremlja Dominik Kosi 031 647 940)

27. januar 2023 – BREZJE PRI BOJSNEM (spremlja Andrej Sotelšek 041 606 868)

28. januar 2023 – MALI VRH (spremlja Pepi Radič 051 205 267)

29. januar 2023 – po dogovoru -POKLIČITE 041 771 935 – župnik Vlado

 

* Po naročilu celjskega škofa dr. Maksimiljana Matjaža s 1. avgustom 2022 je župnija Pišece v soupravljanju župnij Kapele in Bizeljsko. Župnik soupravitelj sem Vlado Leskovar. V pomoč bosta prihajala župnik iz Brežic Ivan Šumljak in Gorazd Bastašić.

* Da bomo lažje redno maševali ob nedeljah in praznikih je potrebno prilagoditi urnik svetih maš. Tako bo sedaj ob nedeljah in praznikih sveta maša ob 8. uri. Prosim vas za razumevanje.

* Za vse informacije sem vam na voljo na tel. številko: 041 771 935 ali e-mail: vlado.leskovar@a1mail. si.