Blagoslov in predstavitev orgel http://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/44