Oratorij v Pišecah 2018: Oratorij bo v župniji Pišece v času od 25. do 29. junija 2018. Prijavnica za oratorij: pride v maju 2018     http://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/40