RAZPORED ZA ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE SV. MIHAELA, PIŠECERazpored čiščenja in krašenja župnijske cerkve v Pišecah za nedeljo, ki je zapisana v tabeli. BLATNO 31.12.'17 25.3.2018 8.7.2018 BOJSNO 7.1.'18 8.4.2018 15.7.2018 BREZJE 14.1.'18 15.4.2018 22.7.2018 DEDNJA VAS 21.1.'18 29.4.2018 29.7.2018 GLOBOKO 28.1.'18 6.5.2018 5.8.2018 MALI VRH 4.2.'18 13.5.2018 12.8.2018 OREHOVEC 11.2.'18 20.5.2018 19.8.2018 PAVLOVA VAS 18.2.'18 3.6.2018 26.8.2018 PIRŠENBREG 25.2.'18 10.6.2018 2.9.2018 PIŠECE 4.3.'18 17.6.2018   ZG. PODGORJE 11.3.'18 24.6.2018   SP. PODGORJE 18.3.2018 1.7.2018   Vsi za praznik 1.4.2018     Starši prvoobhajancev   27.6.2018   starši  birmancev   22.4.2018   V primeru župnikove odsotnosti se dogovorite, da vam cerkev odpre kdo od naštetih: I. Radanovič, T. Somrak ali M. Dušič iz Pišec 12a.   Ob večjih praznikih in slovesnostih, prosim se predhodno dogovorite, kdo bo kaj opravil, da bo vse na svojem mestu ob pravem času.     http://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/27