Razpored verouka za šolsko leto 2021/22 PIŠECE Razred Dan Ura Katehet 1., 2. r. TOREK 14.00 ga. Irena 3. r. ČETRTEK 14.00 g. Gregor 4. r. TOREK 15.00 ga. Irena 5. r. TOREK 15.00 ga. Irena 6. r. PETEK 6.45 g. Gregor 7. r. PETEK 6.45 g. Gregor 8. r.  ČETRTEK 15.00 g. Gregor 9. r. ČETRTEK 15.00 g. Gregor      GLOBOKO   Razred Dan Ura Katehet 1., 2. r. TOREK zjutraj ga. Irena 3. r. PETEK 12.15 g. Gregor 4. r. PETEK 13.00 g. Gregor 5. r. PETEK 13.00 g. Gregor 6. r. PETEK 6.45 g. Irena 7. r. PETEK 6.45 g. Irena 8. r.  PETEK 14.00 g. Gregor 9. r. PETEK 14.00 g. Gregor    Pišece in Globoko ima verouk samo v domu krajanov.  http://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/26