Razpored urnika za šolsko leto 2018/19   Poteka redni verouk na OŠ Globoko in OŠ Pišece.   OŠ Globoko Razred Dan Ura katehet 1., 2. r. TOREK 7.30 ga. Irena 3. r. PETEK 14.15 g. Gregor 4. r. PETEK 13.30 g. Gregor 5. r. PONEDELJEK 13.00 ga. Irena 6. r. PONEDELJEK 14.00 ga. Irena 7. r. TOREK 6.45 ga. Irena 8. r. PETEK 6.45 g. Gregor   OŠ Pišece Razred Dan Ura katehet 1., 2. r. ČETRTEK 15.00 ga. Irena 3. r. PONEDELJEK 14.00 g. Gregor 4. r. SREDA 14.00 ga. Alana 5. r. ČETRTEK 14.00 ga. Irena 6. r. ČETRTEK 14.00 ga. Irena 7. r. ČETRTEK 6.45 g. Gregor 8. r. ČETRTEK 6.45 g. Gregor   * Verouk v Pišecah imamo v domu krajanov.   * Verouk za 9. razred imamo v petek ob 19:00h v župnišču za OŠ Pišece in OŠ Globoko skupaj. Lepo vabljeni lanski birmanci in srednješolci.http://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/26