Oznanilahttp://zupnija-pisece.rkc.si/index.php/content/display/25<![CDATA[Arhiv oznanil]]><![CDATA[Blagoslov in predstavitev orgel]]><![CDATA[Razpored čiščenja in krašenja]]>